Hydro Drunen

Project: Hydro Drunen

Delen voorzien door van Sluisveld Group:
– Staalconstructie
– Gordingen
– Betonplinten
– Gevelbeplating
– Dakbeplating

Beschrijving werkzaamheden:
Vanuit Hydro is de opdracht gekomen om een schroothal te herontwikkelen. Hiervoor hebben wij het complete proces verzorgd; van de bouwaanvraag tot de uitvoering. Dit gehele proces hebben we in slechts 4 maanden uitgevoerd!

De bestaande hallen zijn gedemonteerd. Hierbij hebben we, waar mogelijk, onderdelen van de bestaande staalconstructie hergebruikt in de nieuwe constructie.